Thrianta

"Het Drentse oranje-konijn"

Van harte welkom op onze website.

Kleur van de Thrianta

De kleur is het meest kenmerkende aspect van de Thrianta. Het is ook het meest complexe aspect waarmee wij als fokkers worden geconfornteerd.

Historie

Het fokdoel dat de heer Andreae zich had gesteld is het creëeren van een "oranje" konijn, waarmee hij zijn vaderlandsliefde wilde tonen. Oranje is de kleur waarmee Nederland zich internationaal identificeerd. Het "oranje" konijn. Oranje is de kleur van de Nederlandse Koninklijke familie. Zelfs in een eerdere versie van de Standaard werd het ras de oranje Tan genoemd. De kleur oranje zoals van een sinasappel is op een konijn natuurlijk niet mogelijk.

In de standaard staat intens oranjerood. Maar was is intens oranjerood?

fraaie Thrianta kleur 01 fraaie Thrianta kleur 02 fraaie Thrianta kleur 03

In het buitenland (Duitsland en Amerika) kent men bij de raskonijnen niet de kleur oranje. Men spreekt daar van respectievelijk "rot" en "red" (in het Nederlands "rood"). Dat is uiterst verwarrend.

Kleurwaarneming

De kleur wordt veroorzaakt door de hoeveelheid pigment in de haren. Genetisch gezien door het aantal roodfactoren. Niet iedereen neem kleur hezelfde waar. Kleuren tonen zich vaak verschillend op foto's, op een scherm of bij directe waarneming.

Kleurwaarneming wordt beinvloed door verschillende aspecten. Lichtsituatie, zowel intensiteit van het licht als de lichtkleur (van kunstmatige verlichting). Met name TL-verlichting kan de kleurwaarneming enorm beïnvloeden. De beste lichtconditie is difuus daglicht (bewolkte lucht, geen volle zon).

Factoren die eveneens van invloed zijn op de kleurwaarneming zijn lengte, structuur, dichtheid en conditie van de pels.

Selectie dieren

Donker gekleurde dieren zijn bij de fok altijd nodig voor behoud van voldoende kleur.

De stanbdaard schrijft voor dat de buikkleur de dekkleur zoveel mogelijk dient te volgen. Zeker geen scherpe begrenzing. Door de andere lengte en structuur van het haar op de buik, toont de kleur doffer. De buik heeft ook altijd de neiging lichter te kleuren. Een wildkonijn heeft een witte buik. Dit geldt ook voor de onderzijde van de staart en het haar op de voetzolen.

Ticking (donker gepunte haren) is ongewenst. Deze doet zich voor op achterhand en oortoppen. De kleur dient helder te zijn en zeker geen waas te vertonen. Lichte broek, lichte kaakranden.

Nagelkleur dient hoorn- tot donkerhoornkleurig te zijn. Nagels aan de voorpoten kleuren vaak pas op latere leeftijd. Nagelkleur kan gezien worden als een indicatie 

Hoe verder de kleur in de haren doorloopt tot de huid des te beter. Er mogen zich bij inblazen van de pels geen ringen tonen. Onderkleur (vroeger) grondkleur komt ook vaak pas op latere leeftijd.

Verharing tekent zich heel snel in de pels van een Thrianta. Oud haar toont doffer, verliest kleur. De kleur van de neustip kan gezien worden als een indicatie. Verharing begint hier altijd. Een gezonde, vitale pels vertoond glans. De pels van een Thrianta zal echter nooit zo glansen als die van bijvoorbeeld een Tan.

Jonge konijnen ondergaan meedere jeugdverharingen, waardoor de kleur (sterk) kan veranderen. De definitieve kleur krijgt een dier pas op een leeftijd van ca. 6 maanden. Defenitieve selectie kan dus pas plaatsvinden op oudere dieren.

Andere rassen

De kleur van een Sachsengold is donkerder, intenser rood. De kleur van een Rode Nieuw Zeelander nog roder.

Sachsengold Rode Nieuw Zeelander
Sachsengold  Rode Nieuw Zeelander

Een interessant (Engelstalig) artikel over de genetica van de Thrianta kleur.

Taalkeuze

nlenfrde

Zoeken

Inloggen

Wijzigingen